Home

Den andre industrielle revolusjon stålalderen

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint på 1800-tallet til om lag 1920. Dette var basert på de teknologiske gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved. Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi.Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende.

den andre industrielle revolusjon - Store norske leksiko

 1. Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 2. Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom
 3. Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint 1871 til 1914.. I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland

Heisann! I dette innlegget skal jeg som sagt ta for meg den andre industrielle revolusjonen, som var fra sent på 1800-tallet til rundt 1920. Denne endringen skjedde som en slags videreutvikling i allerede-industrialiserte land. Her var fokuset på teknologi og tekniske framskritt mye viktigere enn i den første industrielle revolusjonen Gjør rede for den andre industrielle revolusjon både sosialt, politisk og økonomisk. Den massive sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringen, som startet med dampmaskinen, og utviklet seg videre til elektrisitet og velferdsordninger kaller vi for den industrielle revolusjon.. Man kan gjerne si at den industrielle revolusjonen er delt inn i to ulike perioder

Fra omkring medio 1800 og frem til krigsutbruddet i 1914 gikk den første industrielle revolusjonen sakte over i den andre, som kjennetegnes ved ny teknologi, nye produkter, bedre transport, nye.. Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden

Den andre industrielle revolusjonen - Wikipedi

Den industrielle revolusjonen Timeline created by facebooker_10206614182766669. In Uncategorized. Jan 1, 1630. Avlingsrotasjon I 1630-årene ble det tatt i bruk avlingsrotasjon, noe som vil si at ingenting jord ligger i brakk. På den. En av de viktigste årsakene til den andre industrielle revolusjon er at den amerikanske bedriften begynte å ta form. Det betyr i praksis at bedrifter begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon. Eksempler på bedrifter som begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon kan være Ford Motor Company som spesialiserte sine arbeidere på én arbeidsoppgave, og annen på én annen arbeidsoppgave Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Den industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen er den største omveltningen i menneskehetens historie siden jordbruksrevolusjonen ble innledet 10 000 år tidligere. Omveltningen startet i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og spredte seg fra omkring 1850 til andre land i Europa og til Nord-Amerika Jeg vil dele med dere alle her om hvordan jeg får lånet mitt fra Herr Benjamin som hjalp meg med et lån på 400 000,00 euro for å forbedre virksomheten min. Det var lett og raskt når jeg søkte om lånet når ting ble grovt med virksomheten min. Benjamin gir meg lån uten forsinkelse. her er Mr Benjamin e-post / whatsapp-kontakt: +1 989-394-3740, lfdsloans@outlook.com

Temakart den andre industrielle revolusjon - NDL

Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Hovedforskjellen - Første versus andre industrielle revolusjon . Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert på tekstiler, dampkraft , og jern mens den andre var sentrert på stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet - Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjon begynte i tekstilindustrien -> befolkningsøkning -> trengte billige klær -> marked. Råvaren bomull hentet briter fra koloniene -> rokker og vevstoler ikke effektive nok -> britiske oppfinnere utviklet spinne- og vevemaskiner -> øke produksjonen

Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen. Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr 1. De landene som opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen, er Tyskland og USA 2. Eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-tallet, er: - Man brukte stål istedenfor jern fordi stållegeringer var lettere å bearbeide og mer slitesterkt Den andre industrielle revolusjonen er ei nemning på endringar i samfunnet i tida frå 1871 til 1914, som eit framhald av den industrielle revolusjonen.. I 1871 vann eit samla Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og tok opp i seg det industrialiserte området Lorraine.Krigen auka satsinga på utvikling av ny teknologi. I 1914 innleia fyrste verdskrig ei ny tid der teknologisk utvikling var. Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.; Fire industrielle revolusjoner Det vi idag kaller den industrielle revolusjonen er ikke en enkelt revolusjon, men fire teknologiske bølger (paradigmer) vi kaller revolusjoner; Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den.

5. Den andre industrielle revolusjon Studienotate

Grunnleggende om den andre industrielle revolusjon, fra ca. 1870. Industri, handel, kapitalisme, oppfinnelser osv. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med tilleggsutdanning. Master i historie ved. Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering

Noen av oppfinnelsene til den andre industrielle revolusjonen var bilen, flyet, telefonen, glødelampen eller dampturbinen. Den andre industrielle revolusjonen eller den teknologiske revolusjonen var en fase av rask industrialisering i den siste tredjedel av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre Særemne: Den andre industrielle revolusjon Faglærer: Helge Ryggvik. Pensum er å få kjøpt i et kompendium. Dette kan kjøpes på kopiutsalget i underetasjen på Akademika bokhandel.-----Bruland, K. og Mowery, D. På 100 år, fra 1890 til 1990 (under den andre industrielle revolusjonen), har befolkningen i tettbygde strøk i Norge økt fra 32,5% til 76,3% ifølge en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå. Grunnen til at urbaniseringen har økt så kraftig er først og fremst at det er større arbeidsmuligheter i byene Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Den andre industrielle revolusjon by Andre Naustvik. Den andre industrielle revoluisjon by Stian Paulen. Den industrielle revolusjon. BEDRIFTEN EKSAMENS OPPGAVE LANGSVAR ''VIKTIGE KJENNTEGN OG ÅRSAK FOR DEN 2. INDUSTRIELLE REVOLUSJON , LEGG VEKT PÅ FREMVESKTEN AV LEDERKAPITALISMEN''.

Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet Nå på senhøsten 2016 tilbakeposter jeg en del innlegg til sommeren 2015, med forelesningsnotater jeg bruker i undervisningen i historie. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt den tredje industrielle revolusjon den første industrielle revolusjon dreide seg om maskinell produksjon fabrikker, at den andre dreide seg om etabler

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon.

Den andre industrielle revolusjon - estudie

Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i. Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet En viktig årsak til befolkningsveksten var at dødeligheten gikk ned, særlig blant spedbarn, fordi pest og andre epidemier avtok Den industrielle revolusjonen er på mange måter inngangen til den moderne verden vi kjenner i dag. Det er den første industrielle revolusjon som er den viktige, det er der de radikale forandringene skjer. Den andre industrielle revolusjonen er ikke noen revolusjon i den forstand. Det er mer en videreføring av den første

Den andre industrielle revolusjon

 1. Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet
 2. Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. 9 relasjoner: Badeby , Den internasjonale elektrotekniske utstillingen i 1891 , Energi i Norge , Norsk energihistorie , Odda Smelteverk , Oktoberrevolusjonen , Rjukan , Teknologihistorie , Vannkraft i Norge
 3. Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok
 4. dre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager
 5. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere. Hvordan skal virksomhetene bli klare for en ny hverdag. Det er ingen tvil om den fjerde industrielle revolusjonen vil bringe med seg store endringer
 6. Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller

Den (andre) industrielle revolusjon - Daria

 1. g. Behov for å pumpe vann opp av gruvene
 2. Grunnleggende om den første industrielle revolusjon (fra ca. 1750) og hvorfor dette skjedde akkurat i Storbritannia. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med.
 3. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon For det andre kan skatten hemme folkets arbeidsvilje og avskrekke dem fra å gi seg inn på visse virksomhetsområder som kunne forsørget og gitt sysselsetting til store mengder av mennesker
 4. Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler
 5. Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon
 6. dre vanlig å jobbe direkte for livsopphold og føden

Den andre industrielle revolusjonen - Erlend C

Et menneske født i det 17. århundre kunne stort sett forvente å leve sitt liv uforandret. Det ville utføre sitt arbeid på den samme måten som sine foreldre, dele sin tid med familien på den samme måten og spise stort sett den samme maten, hele livet. De kommende to århundrene skulle endre alt dette Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen Til Den industrielle revolusjon. Utviklingen i USA fram til 1860 Bruk utdraget fra Store norske leksikon, læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene. Innenriks var det samtidig en kraftig ekspansjonstid. En rekke nye stater ble opptatt i unionen:.

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Denne beskriver den første industrielle revolusjon, den andre industrielle revolusjon, den tredje industrielle revolusjon og den fjerde industrielle revolusjon som vi nå befinner oss i. Jeg vil ikke i denne artikkelen gå gjennom hele historien men jeg vil oppfordre deg til å lese artikler som beskriver hvordan verden var før den industrielle revolusjon men også om verdenshistorie mellom. - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016 Å nei, vi snakker ikke om Den industrielle revolusjon som ble innledet i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, men om sykkelmaskinen Danny MacAskill - på god vei inn i en ny tidsalder

Video: De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

den industrielle revolusjon i Norge - Store norske leksiko

 1. Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft.
 2. Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer
 3. Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg
 4. Den andre industrielle revolusjonen, også kjent som den teknologiske revolusjonen, var en fase med rask standardisering og industrialisering fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av det 20. århundre. Den første industrielle revolusjonenførste industrielle revolusjone
 5. Den andre industrielle revolusjonen var en historisk periode preget av de store samfunnsøkonomiske endringene som skjedde mellom 1850-1870 og 1914. Disse forandringene var forårsaket av teknisk fremgang i kjemisk, olje, elektrisk og metallurgisk industri, samt utseendet av oppfinnelser som telefon eller telegraf
 6. Den industrielle revolusjonen hadde begynt i Storbritannia, men den kom ikke til å spre seg. Storbritannia lå lenge i front, men mot slutten av 1800-tallet får vi mer den maktfordelingen vi kjenner igjen Tyskland og USA Tiden etter 1870 regnes ofte som den andre industrielle revolusjonen. I denne perioden seilte Tyskland og USA fram so
 7. Vet du hvordan den industrielle revolusjonen begynte, og hva den gjorde? Den industrielle revolusjon refererer til en periode med massiv økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring som påvirket mennesker i en slik grad at det ofte sammenlignet med den endring fra jeger-samling til oppdrett

Den andre industrielle revolusjonen - Wikiwan

 1. Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor
 2. utter
 3. Kapittel 10: Den industrielle revolusjonen 1. Begrepet industriell revolusjon innebærer en omveltning i produksjonsmetodene fra håndkraft til maskinkraft. 2. Spinnemaskin, Trekanthandelen knyttet den britiske industrialiseringen til slaveriet i andre deler av verden
 4. Den industrielle revolusjonen 1770-1914. Monopoler, truster og karteller var andre måter å forstyrre de frie markedskreftene på. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne
 5. Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt

Den industrielle revolusjonen timeline Timetoast timeline

Den andre industrielle revolusjon Den neste fasen fant sted fra midten av 1800-tallet til tidlig på 1900- tallet. I løpet av denne fasen begynte store fabrikker og selskaper å bruke mer teknologi på å produsere varer. Viktige oppfinnelser i denne perioden inkluderer bruk av elektrisitet, produksjonslinjen og Bessemer stålprosessen. 8 Den industrielle revolusjon Frem til slutten av 1700-tallet var muskelkraft den mest brukte energikilden i framstilling av ulike varer. Mot slutten av 1800-tallet var maskiner i fabrikkene nesten enerådende i vareproduksjon 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. 23 relasjoner Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Hvert år skapes elektrisk og elektronisk avfall til en verdi av 62 milliarder dollar. Norge har unike muligheter i det som blir en global vekstnæring, skriver vår adm.dir. Stig Ervik i Teknisk Ukeblad

Oppgaver om Den Andre Industrielle Revolusjon

Fra naturalhusholdning til pengehusholdning 1733: vevstolen 1764: spinnemaskin 1770: spinnemaskin drevet av vannkraft 1784: metode for å utvinne jern ved hjelp av kull 1785: mekanisk vevestol 1785: drive maskiner ved hjelp av vanndamp 1807: dampdrevne skip 1814: lokomotiv 1820 I 1846 kom den industrielle revolusjonen til Norge - nærmere bestemt til Akerselva. Da ble det opprettet tekstilfabrikker som fikk en betydelig rolle i den videre industrialiseringa av landet. Derfor kan vi omtale denne tidsendringen som en omveltning, eller en revolusjon Den industrielle revolusjonen - industrialisering og nyimperialisme. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Se videoene og ta notater til undervisningen. Undervisningen tar utgangspunkt i at du har sett videoene. Den industrielle revolusjonen Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet

Mens det har vært vanlig å hevde at det norske næringsborgerskapet har vært lite dominerende i det norske samfunnet, er det grunn til å revidere dette synet. Den norske familien Kiær og Solberg var svært dominerende i årene mellom 1890 og 1920, både i kraft av sin direkte innflytelse og i kraft av sitt samarbeid med andre norske familier Den første industrielle revolusjonen handlet om å ta i bruk mekanikk, damp og annet til å effektivisere arbeidsprosesser. Den andre industrielle revolusjonen handlet om å øke produktiviteten i form av elektrisitet, masseproduksjon etc. Den tredje industrielle revolusjonen handlet primært om å automatisere enkeltstående prosesser ved bruk av mekaniske installasjoner og mer datakraft Den opprinnelige industrielle revolusjon hadde sine ofre. Industrialiseringen av tjenesteytende næringer vil også ha sin pris. Men det er ingen vei tilbake. Og i bunn og grunn betyr industrialisering av bedriftene bruker tilgjengelige verktøy for å jobbe lurere og mer effektivt. Hvem kan være i mot det • Den industrielle revolusjonen - startet i SB på slutten av 1700-tallet og spredte seg omkring 1850 til andre land i Europa og til Nord-Amerika. • Før den industrielle revolusjonen (britene) -> produsent og eksportør av klær gjennom forlagssystemet -> kjøpmenn forsynte spinnere og vevere med ull (etter hvert bomull) og organiserte produksjon og salg industrielle revolusjon - transformasjon av produksjon produksjonen på grunn av manuell arbeidskraft i fabrikken.Prosess basert på utstrakt bruk av maskiner.Den industrielle revolusjonen begynte i Russland i det 19. århundre, i 30-årene av 40-årene, og endte på 80-tallet av samme århundre

Den fjerde industrielle revolusjon: En ny form for kapitalisme for toppledere? Industri 4.0 Readiness Report 2020 20. januar la Deloitte Global frem sin tredje årlige rapport om endringsevne på WEF i Davos, en rapport som undersøker skjæringspunktet mellom endringsevne og ansvar, og hvordan ledere gjør avveininger i overgangen til den fjerde industrielle revolusjon (4IR) Den andre industrielle revolusjonen, Den første industrielle revolusjonen, Teknolohi, Fler fabrikker, Samfunn, Spredning, Teknologi, Samfunn, Storbritania 17.. Lover om barnearbeid i den industrielle revolusjon I begynnelsen av den industrielle revolusjon opprettet dyptgripende endringer i verden. Nye oppfinnelser for landbruk, gruvedrift og transport gytt et økende behov for billig arbeidskraft. For mer enn hundre år, foreldreløse og fattige barn ofte utf Den 2. industrielle revolusjon (1870 -1930) I løpet av den 1. industrielle revolusjonen i Storbritannia var det sterk proteksjonisme som beskyttet handelen i Storbritannia og førte til at Storbritannia ledet an revolusjonen. Revolusjonen i Storbritannia hadde ført til en sterk økonomisk vekst, og dette ønsket andre land å bli med på også

 • Korvbrödsbagarn french hot dog bröd.
 • Augenschäden durch cortison.
 • Tasmansk djevel fakta.
 • Merkurist wiesbaden kontakt.
 • Innvandrerbarn i skolen.
 • Forskjell på tramadol og paralgin forte.
 • Påsklov 2018 göteborg.
 • New jersey stein.
 • Os kommune hedmark.
 • Vitos lierskogen meny.
 • Hvordan var thomsons atommodell.
 • Korean makeup products must have.
 • Lila haut.
 • Icloud fotos werden nicht hochgeladen.
 • Huken deponi.
 • The night we met lord huron movie.
 • Wohnung kaufen kirchhain.
 • Pensionärsrabatter stockholm.
 • Patti davis.
 • Historiske boligpriser oslo.
 • Uni hannover adresse.
 • Underdog dvd deutsch.
 • Harburg schießerei.
 • Disco cube lahr.
 • Skjenkestue kryssord.
 • Norges beste festivaler.
 • Skikk og bruk bunad bryllup.
 • Hvordan få ned hevelse i fot.
 • Hvordan steke sølvløk.
 • Speiderloven.
 • Smietorget gran.
 • Bundeslade gabriel.
 • Java create image.
 • Nürnberger nachrichten mauthalle ticketcorner nürnberg.
 • Om plan.
 • Mister hud på hender og føtter.
 • Hva er omega 3 bra for.
 • Carport seitenwand elemente.
 • Tier mit q.
 • Skeidar fraktpris.
 • Sound of music handling.