Home

Hva er et gen ndla

Et gen er en bit av et DNA-molekyl som inneholder opriften på et bestemt protein. Proteinene spiller en viktig rolle blant annet i oppbygning, forsvar, regulering og transport i kroppen. De ulike proteinene er avgjørende for hvordan et individ er Et gen har en bestemt plass, locus, på kromosomet. Begge kromosomene i et par har derfor gen for blodtype på akkurat samme sted (locus). Alleler som bestemmer blodtypen. Allele gener, eller alleler, er flere varianter av samme gen med en bestemt plass (locus) på kromosomet. Det finnes tre alleler for blodtype i AB0-systemet: A, B og 0 Et gen er en oprift. Opriften på hele organismen er lagret som DNA-koder i hver eneste cellekjerne. Når det er behov for å lage et protein, må genet som koder for dette proteinet, kopieres. Deretter sendes kopien av opriften ut i cytoplasmaet til ribosomene, hvor proteinene kan lages. Originalen (DNAet) forblir beskyttet inne i.

I cellekjernene finnes all den informasjonen som er nødvendig for å lage et individ. Her finnes også all informasjonen som cella trenger for å vokse og formere seg. Informasjonen i cellekjernene finnes i trådlignende molekyler som kalles DNA Hva er et gen. Et gen er den delen av et DNA-molekyl som inneholder informasjon om arveanlegg. Arveanlegg er derfor et annet navn på et gen. Genene bestemmer i hovedsak sammensetningen av proteinmolekyler. DNA-molekylet (og dermed også genet, som kun er en sekvens i et DNA-molekyl) inneholder fire typer nitrogenbaser, og genets rekkefølge og utvalg.

Naturfag Påbygg - Gener er oprifter på proteiner - NDLA

 1. Genteknologi er moderne teknologi hvor man jobber med arvematerialet (DNA) i laboratoriet for å endre organismers genetiske sammensetning. Genteknologi består av mange forskjellige teknikker hvor genspleising og genomredigering står sentralt. Genteknologi brukes både i forskning, medisinsk behandling, jordbruk og industri. Man kan karakterisere og endre gener, kombinere gener på nye.
 2. Hva som gir livet mening, varierer fra menneske til menneske. Noen mennesker er engasjert i religiøst arbeid, andre i politikk eller kultur. De åndelige og kulturelle behovene er knyttet til livssynet det enkelte mennesket har, og til dets normer, verdier og holdninger. Grunnleggende åndelige og kulturelle behov kan vær
 3. dre viktig informasjon kommer til slutt

Naturfag Påbygg - Gener, alleller og kromosomer - NDLA

Gentest er undersøkelse av DNA for å påvise en bestemt arvelig variant (mutasjon) i et gen. En slik arvelig variant (mutasjon) kan enten være nøytral, sykdomsfremkallende eller gi risiko for sykdom, enten alene eller i kombinasjon med andre genvarianter og/eller miljøfaktorer Hva er NDLA Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 10 fylkeskommuner deltar Filmen forteller om hva gener er og hva vi kan bruke kunnskap om genene til. Den viser hvilke utfordringer bioteknologene møter i arbeidet sitt. Oppgaver Oppgaver til filmen. Hvilke teknikker kan man bruke for å genmodifisere planter? Når man genmodifiserer et dyr, må man sette de nye genene inn i et befruktet egg Genetikk er et fag i biologien hvor man studerer gener, genenes variasjon og hvordan genene arves fra én generasjon til den neste. Gener, også kalt arveanlegg, er oprifter for egenskaper hos levende organismer slik som fargen på en blomst, at insekter har seks ben, høyden på et tre, hårfarge, og mange andre ting. Genetikken studerer alle typer egenskaper, både de som varierer innen. Andre varianter gir utslag på hvordan proteinet ser ut og fungerer. Dette er med på å gi oss forskjellige egenskaper og utseende. Vi har to kopier av hvert gen, der den ene er arvet fra far og den andre fra mor. Derfor har hver av oss i mange tilfeller to ulike varianter av et gen

Naturfag Påbygg - Genetisk kode - NDLA

NDLA er en distribuert organisasjon uten en sentraladministrasjon. Medarbeidere og samarbeidspartnere bor og arbeider over hele landet og samarbeider via digitale kommunikasjonsverktøy. NDLA har heller ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere fra fylkeskommunene eller leier inn folk fra andre offentlige virksomheter og fra privat sektor Et gen (ogs kalt arveanlegg) er en avgrenset del av DNA-tråden som gir opphav til en bestemt egenskap. Osv. Norsk Portal for Genetiske Analyser : Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge. Gen. Forklaring Et gen (ogs kalt.

Naturfag Påbygg - Sammendrag - den genetiske koden - NDLA

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. Årsmeldinger Årsmelding NDLA 2018 Årsmelding NDLA 2017 Årsmelding NDLA 2016 Årsmelding NDLA 2015 Årsmelding NDLA 2014 Årsmelding NDLA 2013 Årsmelding NDLA 2012 Årsmelding NDLA 2011 Årsmelding NDLA 2010 Rapporter Evaluering av NDLA 2009 (Rambøll-rapporten) Pressemelding NDLA 2009 om Rambøll-rapporten Brukerundersøkelse naturfag 2009 Brukerundersøkelse NDLA 2013 (Athenae. Et gen er en funksjonell enhet av arvelighet bestående av en sekvens nukleinsyrer som okkuperer et spesielt locus på et kromosom.Som regel koder denne funksjonelle enheten for et peptid.På den måten inneholder genene informasjon om hvordan celler bygges og vedlikeholdes .De fleste organismer arver to forekomster av hvert gen: ett fra mor og ett fra far

Hva er et gen? Finn informasjon om hva gener er

Progresjon er et viktig stikkord her. Derfor vil du også finne oppgaver på NDLA som hjelper eleven med kunnskap som innlæres best ved å øve. Denne kunnskapen må de så anvende og kanskje også utforske. Et eksempel er i norskfaget, der elevene kan øve på grammatikk, før de senere skal utforske hvilke skrivefeil som er vanligst i klassen Hva er et enzym? Enzymer er en klasse av proteiner som er nødvendige for alle celler i kroppen. Svært mange prøver som tas, analyseres nettopp for enzymer. Sist revidert: 24.04.2014 Hva er nytt til fagfornyelsen? 13.08.2020 (Oppdatert: 13/08/2020) Ny forside og fagvelger vil gi en bedre oversikt over det mest relevante tilbudet på NDLA når utdanningsprogram er angitt, Emneoversikten skal få et design der man får enklere tilgang og oversikt over ressursene som ligger på det enkelte emnet Grunnen er at det er vanskelig å gi en presis definisjon av et gen. Ikke det at vi ikke vet hva gener er. Vi vet tilogmed ganske mye om hvordan genene virker. Så - for ordens skyld, - her er en gen-definisjon som holder for de aller fleste av våre gener: «Et gen er en del av et kromosom, et stykke DNA, som koder for et RNA-molekyl».

genteknologi - Store medisinske leksiko

Start studying 7.1 Den genetiske koden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Også en presentasjon av et prosjekt i klasserommet kan være en sammensatt tekst. Vi kan for eksempel spille musikk gjennom en høyttaler mens vi snakker og kommenterer bilder som vises på en skjerm i bakgrunnen. De fleste tekstene er sammensatte . De aller fleste tekstene vi bruker, er sammensatte

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Helhetlig menneskesyn - NDLA

Hva er en læringssti? Lag din egen læringssti » Læringssti hos NDLA. Læringstier organiserer fagstoff i en bestemt rekkefølge. Du kan finne redaksjonelt kvalitetssikrede læringstier fra NDLA, der læringsaktiviteter er pedagogisk organisert Hva er protein bygd opp av - Fitness, kosthold og ernæring. Protein er viktig for Hva er et PRotein? by sara dahl. Vet du egentlig hva som skjer hvis du får i deg for NDLA. Forskjellen mellom gen og protein / Vitenskap | Forskjellen Naturfag Påbygg - Fiberproteiner og runde proteiner - NDLA. Idrettsernæring. Agenda Kort om.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr frie og åpne digitale læremidler for videregående opplæring. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre. Slik vi ser det, er det interessant å videreføre NDLA for at de ressursene som er bygd opp ikke skal gå tapt - men profilen må endres. Målsettingen må være å gi lærere og elever i videregående mer relevante læremidler samt å legge til rette for et bedre samarbeid mellom de som bruker læremidlene og det mangfoldet av produsenter som kan bidra til å lage innovative og gode læremidler Teachers sharing and collaborating at an NDLA workshop to produce new learning material for deling.no. Open Educational Resources for secondary education The Norwegian Digital Learning Arena (Nasjonal digital læringsarena) is a joint enterprise operating on behalf of the county councils in Norway. Its aim is to develop and publish high quality, internet-based open educational resources (OER.

Norsk - Hva er en artikkel? - NDLA

Hva er et kromosom? Kromosomer finner vi i cellekjernen, og det er her vi finner arvestoffet (DNA). redaksjonen i forskning.no. tirsdag 30. juli 2002 - 07:00. Når en celle deles kommer trådformede organeller til syne. Dette er kromosomer som inneholder arvestoffet deoksyribonukleinsyre, eller DNA som det forkortes, bundet til protein Usikre på hva et gen er Forskerne skulle bestemme nøyaktig antall gener hos mus og mennesker. I stedet fant de ut et gen ikke er et gen slik vi har forestilt oss det. Bergensbaserte Boris Lenhard er en av tre hovedforfattere bak en nylig publisert artikkel om gener i anerkjente Nature Genetics Vi har laget en pakke med ressurser som kan brukes ved skolestart av lærer sammen med klassen. Ressursene har form av spørreundersøkelse og quiz. Disse ressursene kan godt brukes som innledning til diskusjon i klassen. De handler om læring og motivasjon.Den som kjører spørreundersøkelsen, kan laste ned et regneark med resultatene fra undersøkelsen i etterkant

Naturfag - Sammendrag – den genetiske koden - NDLA

gentest - Store medisinske leksiko

Hva er NDLA Om NDLA

Gener - Kunnskapsfil

Hva er en spiseforstyrrelse? Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede karakteristika. En person har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og atferd i forhold til mat, kropp og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten I dominant og recessiv arv virker det ene allelet dominerende overfor det andre og har lettere for å uttrykkes i fenotypen. Homozygoter har dobbelt av den samme allelvarianten, og siden det bare er en variant av genet, er det nettopp dette som uttrykkes. Heterozygote individer har 2 ulike alleler for samme gen. Her vil kun det dominerende allelet kunne uttrykke seg i fenotypen Et eksempel på en mild variant som vi har lett for å se for oss med et utropstegn etter, er i uttrykket: «Det er helt krise altså!» gjerne uttalt i lett affekt. Oppfattet slik gir krise assosiasjoner til noe som ikke er så veldig alvorlig, mer som en mildt oppkavet tilstand, en fjern slektning av hysteri og semantisk nabo til trøbbel og pinlige, «kleine» situasjoner Hva er elektrolyse? Når et atom tar opp ett eller flere elektroner, sier vi at det blir redusert. Når det et atom gir fra seg elektroner sier vi det blir oksidert. En reaksjon der det foregår en reduskjon og en oksidasjon, kaller vi en redoksreaksjon. (ndla) Kopiering av.

Video: genetikk - Store norske leksiko

«Hva er kunst?» er et spørmål som stadig dukker opp igjen, og dessverre finnes det ikke noe klart eller enkelt svar. I dag når alt tilsynelatende kan være kunst, hvem har da egentlig retten til å bestemme hva som skal sees på som kunst og hva som ikke kan? I siste utgave av KUNST (2/2015 Hva er integrering ndla. Hva er integrering? Publisert: 14.08.2013. Av Marius Doksheim, fagsjef i Civita. Hvordan innvandrere til Norge kan integreres bedre, er et viktig spørsmål i denne valgkampen, slik det har vært i de fleste valgkamper de siste tiårene Det er en stor utfordring å komme fra et miljø og måtte innordne seg i et nytt samfunn med andre mennesker, andre normer og kanskje. Hva betyr NDLA står for i tekst I sum, NDLA er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan NDLA brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat Hva er en vektor? Delt av: bjørn ove thue - Publisert: 01.09.2011 22:04 - Oppdatert: 01.09.2011 22:04 Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R

Individer med et høyt nivå av generalisert tillit vil typisk ha et lavt nivå av ensomhet, og nasjoner med høye nivåer av generalisert tillit, har gjennomgående lav utbredelse av ensomhet sammenlignet med nasjoner der den generaliserte tilliten er lav. Dette er nok en av de viktigste årsakene til at ensomheten har såpass lav utbredelse i Norge sammenlignet med land som Hellas, Portugal. Hva er ct undersøkelse; Hva er ct; Hva er et gen 8; Hva er 815 nummer; Forsiden nyheter innenriks IKEA Slependen i Asker var det første varehuset IKEA etablerte utenfor Sverige. Foto: Braastad, Audun/ NTB scanpix IKEA har besluttet å ikke gå videre med utbygging av nye varehus i Norge. Dermed blir tomtene i Vestby, Danebu, Ålesund og. I utgangspunktet kan verdi tilskrives nøyaktig hva som helst, som gjenstander, handlinger og personer. I verditeorien er skillet mellom egenverdi og instrumentell verdi sentralt. Noen ting hevdes å ha en verdi i seg selv, mens andre ting bare har verdi i kraft av å være et middel til å realisere de tingene som har egenverdi

Hva er det journalister og redaktører gjør feil når unge mennesker med engasjement og kunnskaper snur ryggen til mediene og sier at de klarer seg bedre.. Hva er det med denne jenten? Hun som ligger ved siden av meg. Hun jeg slipper alt for, flere ganger i året. - http://j.mp/1x74bef #ndla Hva er feriepenger? I Norge er det vedtatt gjennom Ferieloven at arbeidstakere skal ha et minimum av ferie og tilhørende feriepenger. Feriepenger er altså et gode for arbeidstakere som er lovbestemt. Beregning av feriepenger 'Feriepenger beregnes ut fra en prosentsats og årslønnen i opptjeningsåret Hva er solfanger? Sola sender masse energi til jorda hele tiden. Dette er energi som vi kan utnytte, se for eksempel på et drivhus! I et drivhus går solstrålene inn i drivhuset og varmer huset opp, dette skjer fordi huset blir oppvarmet når solstrålene ikke slippes ut. En solfanger bruker det samme prinsippet, bare at her brukes den Fortsett å lese Hva er en solfange Hva er fordelene med podkast? Den største fordelen med en podkast er nettopp den muligheten det gir lytteren til å høre akkurat på det man vil. Når man vil, og på den enheten man vil. De mest typiske enhetene som benyttes til å høre på en podkast er smarttelefonen eller en datamaskin

Naturfag: February 2011

Vinnerne får også teksten sin publisert på NDLA.no. Alle som leverer tekster til konkurransen er i tillegg med i trekningen av overraskelsespakker fra NDLA. Sakprosa - skriv en fagartikkel. Skriv en fagartikkel på 1000-1500 ord der du greier ut om et emne innenfor det tverrfaglig temaet Folkehelse og livsmestring Et essay handler imidlertid ikke om deg som person, men du kan bruke egne opplevelser og tanker for å presentere et emne på en ny og spennende måte. Men hvordan skal du gjøre det? Essayet krever gjerne at leseren har kunnskaper utover det dagligdagse om det emnet som essayisten tar opp. Essayisten forventer også at leseren kanskje må anstrenge seg for å bli med på essayistens. Kultur eksisterer gjennom hva vi har lært og har av kunnskap. Kultur endrer seg avhengig av hva som blir overført fra en generasjon til den neste. Kultur er stort sett noe sosialt. Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid. Læring og overføring er ikke lik i alle land og regioner og vil derfor være forskjellig fra en nasjon til en annen

Det er gjort mange forsøk på å definere hva bedriftskultur er. Det som er sikkert er at alle bedrifter har en. Bedriftskulturen påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, De beste bedriftene har innsett at oppbygging av en god bedriftskultur er et av sine viktigste konkurransefortrinn Hvis vi vil forstå hva som er hensikten med et økonomisk system, kan vi ta utgangspunkt i et liberalt og humanistisk perspektiv. Målet for økonomisk aktivitet blir da mennesket selv, dets behov og ønsker om å leve et meningsfylt og selvbestemt liv, og den primære hensikten med systemet blir å produsere de varene og tjenestene folk ønsker og har behov for

Dersom du ønsker å se en enkel animasjon på

Et referat er ett sammendrag av boka. Fortell i grove trekk innholdet i boka. Du kan gjerne ha med noen utdrag, men ett èneste utdrag er IKKE ett referat, og vil aldri bli godkjent av lærern din. Fortell om hovedpersonen og noen biroller, storyern, litt om spenningstoppen Hva er en vektor? Shared by: bjørn ove thue - Published: 01.09.2011 22:04 - Updated: 01.09.2011 22:04 Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R Naturfag - Hva er mikroorganismer? - NDLA. Antibiotikaresistens - er det du eller bakterien som blir Helse- og oppvekstfag Vg1 - Mikroorganismar - NDLA. Kapittel 18- infeksjonsforsvaret - SPH1230 - OsloMet - StuDocu. Hva er en mikroorganisme? - Vitenskap 2020. bakterier - Store norske leksikon Hva Er En Midtnormal. Konstruksjon av figurer. Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som Geometri-ungdomsskolen. Matematikkens Verden: Konstruksjon av normaler. Matematikk for realfag - Geometriske steder - NDLA. Matematikkens Verden: Konstruksjon av normaler. Matematikk for realfag - Konstruksjoner - NDLA. Sirkel.

This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo Et gen er bærer av genetisk informasjon som finnes i hver menneskelig celle. Den beskriver en del av DNA (deoksyribonukleinsyre, DNA deoksyribonukleinsyre) som inneholder genetisk informasjon. Et gen er en viss kode for cellene, så å si, at de dekrypterer Hva er definisjonen av gen i biologi? I biologi er et gen et segment av DNA som ligger på kromosomer som produserer protein. Gener finnes også som alleler som du trenger to for å produsere en viss egenskap hos avkom. Du får alleler fra begge foreldrene som bestemmer dine genetiske egenskaper Start studying NATURFAGSPRØVE - GENER OG ARV. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hva er en informasjonskapsel? En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som kan lagres på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller en annen enhet med nettleser i det du besøker en nettside. Hvordan brukes en informasjonskapsel? Bruksområdene er mange. De vanligste årsakene til at man ønsker å bruke informasjonskapsler er Lære å bruke riktig arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger samt kunne gjøre greie for sammenheng mellom ergonomi og helse.3 x 4 timer til rådighet.Norsklærer, naturfaglærer og helsefag.Stasjonsopplæring, kjøkken, PTF.KunnskapsmålDu skal kunne forklare ryggens anatomi og vurdere hvorfor man kan få belastningslidelser.Du skal kunne forklare hva en artikkel er og hvordan et

Hva er Individuell plan? Vedlagt finner du et eksempel på et skjema brukt til individuell plan (PDF). Skjemaet er utviklet av tidligere Helse-Øst. Kilder. Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 01.01.2001. § 2 - 5 gir rett til individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester Her kan du lese mer om hva folkerett er; I FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter står det for eksempel at ingen skal utsettes for tortur, og at slaveri er forbudt. Hvis noen blir torturert eller tvunget til å jobbe i Norge, er det derfor et brudd på deres menneskerettigheter. Da har norske myndigheter ansvar for å stanse dette Hva er eiendeler? Eiendelene til en virksomhet er gjenstander og rettigheter som har formuesverdi. gjeld og egenkapital. Hvis det aktuelle selskapet er morselskap i et konsern, skal det i tillegg til selskapets balanse også utarbeides en konsernbalanse. Relaterte ord. Balanseregnskap Start studying Naturfag- kapittel 7 - arv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Elevene skal lære seg hva som går under betegnelsen et lukket rom.De skal vite hva som skal gjøres før en entrer et lukket rom, som AT, SJA, FJS, gassmåling.De skal vite hva som kan gjøres for å lufte ut tankene og hvordan dette gjøres.De skal vite hva utstyr vi bruker for å arbeide i et lukket romDe skal vite hvilket utstyr vi har for å utføre redningsaksjoner fra lukke NDLA er et samarbeid mellom 1o fylkesko.. Lymfesystemet. Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Lymfesystemet Последние твиты от NDLA (@ndla_no). Alltid åpent. Frie digitale læremidler for videregående opplæring. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner. Norwegian Digital Learning Aren Blogginnlegget er skrevet av seniorrådgiver Eva Sørmo i Norsk familieøkonomi. Foto: Norsk familieøkonomi. Dette er veldig individuelt, men dersom man ser på tall fra SIFO (Forbruksforskningsinstituttet SIFO), som er et referansebudsjett, vil en familie med to voksne og et barn på ett år ha en månedlig utgift til mat og drikke på 6310 kroner. . Klær og sko vil i henhold til budsjettet.

 • Faye resnick francesca resnick.
 • Hws syndrom kopfschmerzen stirn.
 • Narnia 2 full movie norsk.
 • Marmor fliser gulv.
 • Ems training studien sporthochschule köln.
 • Kartverket ullensvang tinglysing borettslag 5788 kinsarvik.
 • Ducati scrambler weight.
 • Super mario odyssey moons.
 • Brev template word.
 • Svullna fötter värme.
 • Webcam maldive.
 • Converting cd to mp3.
 • Oppbygging cellemembran.
 • Basset hound kaufen österreich.
 • Smurf navn.
 • Escape room utvidelse.
 • Himno de honduras con letra y cantado.
 • Schwimmkurs baden baden.
 • Tyrkisk manti oppskrift.
 • Unfall b51 heute münster.
 • Wandern mit hund tipps.
 • Huken deponi.
 • Bangkok map.
 • Alejandra guzman bay mamá.
 • Hoppe over sukkerpillene loette.
 • Sykehusstruktur norge.
 • Wochenanzeiger oberhausen.
 • Hagesko herre.
 • It veske 2018.
 • Hitchcock letzter film.
 • Innflyttingsgave mann.
 • Alfa romeo hybrid.
 • Gear ratio calculator snowmobile.
 • Canal digital endre oppløsning.
 • Summit crosshair.
 • Sokketabell.
 • Australien vegetation.
 • Aids symptomer.
 • Hypnagoge fenomener.
 • De største bloggerne.
 • Chocolate factory.