Home

Den industrielle revolusjon kahoot

Dette er en quiz til kapitellet (kap 2) om den industrielle revolusjonen og den klassiske kapitalismen side 44-6 Den industrielle revolusjonen - industrialisering og nyimperialisme. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Se videoene og ta notater til undervisningen. Eller spille Kahoot! 3. Bruk disposisjonene vi lager i timene til å øve på muntlig presentasjon. 4 Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Den Industrielle Revolusjonen - ProProfs Qui

Learn den industrielle revolusjonen with free interactive flashcards. Choose from 340 different sets of den industrielle revolusjonen flashcards on Quizlet Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri

Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92 Videreføre vitenskap til yngre gjennom lærlingvirksomhet. Kompetanse over cronyisme (vennskap) Korrupsjon Etterfølgelse Motiverte til viderearbeid; suksess gav mersmak, eiendomsrett. Historiske tilfeldigheter! Reklame-oppgave Underliggende grunner til vestlig dominans (Til at den Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være. Politikken som vokste ut av de nye samfunnsformene skulle få betydning for milliarder av mennesker,. Hvor startet den industrielle revolusjonen? answer choices . Frankrike. Tyskland. England. Nord-Italia. Tags: Question 10 . SURVEY . 20 seconds . Q. Hvem er denne oppfinneren kjent for elektrisitet i den 2. industrielle revolusjonen? answer choices . Thomas Newcomen. Matthew Boulton. Thomas Edison. James Watt. Tags: Question 11 HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad

Den industrielle revolusjon førte til at fabrikk- og plantasjeeiere ble enormt rike. Men denne rikdommen bygde på andre menneskers lidelser. Slavehandelen økte i takt med blomstringen av bomullsbransjen. I 1861, da de første skuddene ble løsnet i den amerikanske borgerkrigen, var 2,5 millioner negre slaver på bomullsplantasjer Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon: Wikicommons. Adam Smiths berømte bok Nasjonenes rikdom (1776) er en vitenskapelig undersøkelse av verdensøkonomien fram til 1776. Samtidig er det ingen tvil om at Smith fremmer et bestemt syn på hvilket økonomisk system som er best Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Utviklingen i USA fram til 1860 Bruk utdraget fra Store norske leksikon, læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene. Innenriks var det samtidig en kraftig. Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere

den industrielle revolusjonen barehistorie

 1. Den tredje revolusjonen jeg vil dra frem, startet da Apple lanserte iPhone i 2007 Da indiske og franske aktører endelig forsto hva som foregikk, var de allerede håpløst akterutseilt. Ikke bare manglet de fabrikker som kunne produsere like billig, men hele den britiske tekstilindustrien og deres samarbeidspartnere hadde tilpasset seg den nye teknologien og blitt uendelig mye mer effektiv
 2. Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre
 3. Forstå betydningen av de industrielle revolusjoner; Kjenne til årsaker, konsekvenser og kjennetegn til de tre industrielle revolusjonene; Kunnskap om bedriftens utvikling og rolle under de tre industrielle revolusjonene. SENTRALE ÅRSTALL. 1770-1780: Den første industrielle revolusjonen i England. Spredte seg som en bølge østover Europa
 4. Den industrielle revolusjonen. Kort og greit om den industrielle revolusjon. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 17.06.2000 Tema Industri. Det startet omkring på 1700- tallet i Storbritannia. Britene fant opp maskiner som kunne produsere.
 5. Discover how Kahoot! makes distance and blended learning awesome! Learn more. Business See how e-learning and virtual training tools can help your organization. Learn more. Home Learn how our apps and games can make learning from home fun and engaging. Learn more. Close.

Den industrielle revolusjon - Hovedtrekk - Studienett

 1. Utdrag Den industrielle revolusjonen begynte på 1700-tallet. På 1700-tallet sank dødeligheten i Europa, men i England begynte den å synke allerede på 1600-tallet, og det kan være fordi det var bedre levekår i England enn andre land i Europa
 2. Play this game to review American History. Hvilket år oppdaget Columbus Amerika
 3. Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet
 4. - Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon

Kinas industrielle revolusjon Globalisering: Verden lever på billig kinesisk arbeidskraft. kvinner og menn som kjempet for å få endene til å møtes under den industrielle revolusjon Tysklands industrielle revolusjon er betegnelsen på en fase i Tysklands økonomiske historie som begynte med Hubert Kiesewetter i 1815 og Friedrich-Wilhelm Henning i 1835. Perioden avløste den førindustrielle tiden og perioden med protoindustrialisering.Tidsmessig regnes den fra 1830-årene til 1870, og ble etterfulgt av Tysklands høyindustrialisering under det tyske keiserrike fra 1870. Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie

Alle tiders historie: Den industrielle revolusjon

Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft. Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen Nå på senhøsten 2016 tilbakeposter jeg en del innlegg til sommeren 2015, med forelesningsnotater jeg bruker i undervisningen i historie. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt Den industrielle revolusjonen endret måten på hvordan folk reiste og hvordan varer ble transportert. Før den industrielle revolusjon var transporten avhengig av hester som dro en vogn og av båter. Det å reise gikk sakte og var vanskelig. Det kunne ta måneder å reise over til USA fra Europa i begynnelsen av 1800-tallet. 52

Den industrielle revolusjon betegner den overgangstiden da fabrikkproduksjonen brøt igjennom, og utviklingen av de moderne samferdselsmidlene, først og fremst jernbane og damip. Ved industriell produksjon ble mange varer så billige at folk i stor utstrekning fant det hensiktsmessig å kjøpe dem istedenfor å lage dem selv (f.eks. garn og tøyer) (SNL) Den industrielle revolusjon; 1870-1914 - Imperialisme og kolonisering; Ideologier og nasjonenes fremvekst. Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom sine representanter i Parlamentet Den industrielle revolusjonen sies å ha begynt rundt 1760-årene, og avhengig av teknologiutviklingen kan den industrielle revolusjonen kategoriseres i de ovennevnte to faser; første og andre industrielle revolusjon I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon.

Den industrielle revolusjon i norge konsekvenser den industrielle revolusjon - Store norske leksiko . Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne Den industrielle revolusjonen. Oppgave 1. Hvorfor var kull viktig for den industrielle revolusjonen? Oppgave 2. Hva brukte menneskene som drivkrefter før dampmaskinene Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet Innlegg om Industrielle revolusjonen skrevet av lassegt. «Det store hamskiftet» er et begrep som første gang ble brukt av dikteren Inge Krokann i 1942 for å beskrive endringsprosessene i bondesamfunnet fra midten av 1800-tallet

Vet du hvordan den industrielle revolusjonen begynte, og hva den gjorde? Den industrielle revolusjon refererer til en periode med massiv økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring som påvirket mennesker i en slik grad at det ofte sammenlignet med den endring fra jeger-samling til oppdrett Den fjerde industrielle revolusjonen vil kunne få økonomer og samfunnsvitere til å måtte tenke helt annerledes og nytt. Hvordan skal man lønne mennesker, hva skal de gjøre og vil det nye systemet føre til enda større ulikheter i samfunnet. Men ikke bare lavtlønnede vil bli skadelidende av effektiviseringen Å nei, vi snakker ikke om Den industrielle revolusjon som ble innledet i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, men om sykkelmaskinen Danny MacAskill - på god vei inn i en ny tidsalder Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen. Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg

Samtidig førte den industrielle revolusjonen at h åndverkere ble mindre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager Den industrielle revolusjon. Hvor mange kolonier slo seg sammen og startet den amerikanske uavhengighetskrigen i 1775? 13 kolonier. Ble den russiske tsaren styrtet under Februarrevolusjonen eller Oktoberrevolusjonen i 1917? Februarrevolusjonen

Den Franske revolusjon var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa Den industrielle revolusjonen nådde få land utenfor Europa før 1914. Noen få land hadde begynt sine første skritt, det fremste eksemplet er Japan. Det den industrielle revolusjonen derimot gjorde var å for alvor etablere en verdensøkonomi ved at råvarer ble hentet fra hele verden, og tilbake ble varer solgt Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern SELV OM SEKULÆR humanisme eller livssynshumanisme er en ung «isme» historisk sett, har den tatt opp i seg noen sentrale ideer fra epoker helt tilbake til renessansen og antikken. Disse tidligere epoker utgjør dermed inspirasjonskilder vi må kjenne til for bedre å forstå livssynshumanismens idégrunnlag. Én slik inspirasjonskilde er den vitenskapelige revolusjon som skjedde i det. Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Bakgrunn og hendelsesforlø Du er her: Hovedsiden > Nyere historie > Nyere historie > 1 (Den industrielle revolusjonen) > Test deg selv > Flervalg > Flervalgstest om den industrielle revolusjonen 1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONE Den franske revolusjon fikk avgjørende betydning ikke bare for Frankrike, men for hele Europa og europeernes selvforståelse. Uten den ville Europa ikke sett ut som det gjør i dag. Tekst — Natasja Broström Publisert den 21.10.19. Link kopieret til utklippsholderen Den industrielle revolusjon og effektivisering av landbruket på midten av 1800-tallet førte til at folk strømmet fra landsbygda til byene for å skaffe seg nytt arbeid, og prøve lykken der.

Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere. Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor En revolusjon betyr en stor forandring som skjer fort. Industri betyr å lage (produsere) varer i fabrikker med maskiner. For cirka 250 år siden kom de første maskinene og de første fabrikkene. Dette skjedde først i Storbritannia. Etterpå kom det fabrikker i andre land i Europa og i USA. Innhold - Den Industrielle Revolusjon En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den industrielle revolusjon. Les artikkel; Bilde

Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del. www.kasparforklarer.n

industrielle revolusjon - transformasjon av produksjon produksjonen på grunn av manuell arbeidskraft i fabrikken.Prosess basert på utstrakt bruk av maskiner.Den industrielle revolusjonen begynte i Russland i det 19. århundre, i 30-årene av 40-årene, og endte på 80-tallet av samme århundre Kapittel 10: Den industrielle revolusjonen 1. Begrepet industriell revolusjon innebærer en omveltning i produksjonsmetodene fra håndkraft til maskinkraft. 2. Spinnemaskin, dampmaskin og jernbane er maskiner som ble viktige i den tidlige industrialiseringen. 3 Før den industrielle revolusjon var det altså ekstrem fattigdom i vesten. De fleste familier var selvforsørget . Dødligheten var stor. 1 av 3 barn døde ved fødsel. Barnearbeid var vanlig. Da den industrielle revolusjon startet i Storbritannia på slutten av 1700 tallet, begynnelsen av 1800 tallet så var levekår elendige Indusrielle revolusjon Side 187 Oppgave 2 Hvilken betydning fikk dampmaskinen for den britiske industrialiseringen? Den gikk både dag og natt, og den erstattet flere hesters arbeid og slit. Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjon Flashcards Quizle

Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer Vi søker en kommersiell og operativ teamleder for nytt Business Management Team Malling & Co Forvaltning AS • Vika, Osl

Den industrielle revolusjonen forbindes ofte med mekanisering og effektivisering av samfunnet, men det er langt mer den industrielle revolusjonen brakte med seg. Bildet under inneholder aspekter man assosierer med ordet industri, men om man studerer maleriet mer ømfintlig ser man flere ting man kan knytte opp til revolusjon også Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Samling Den Industrielle Revolusjon Undervisningsopplegg Gjennomgå den industrielle revolusjon undervisningsopplegg bildereller også den industrielle revolusjonen undervisningsopplegg i tillegg til mikrobien lisääntyminen

Historie VG3 - Profnic

Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 61 relasjoner Den amerikanske og engelske kapitalismen utviklet seg forskjellig i løpet av den andre industrielle revolusjon. Det ligger mange faktorer til grunn for denne utviklingen, men man kan si at Storbritannia ikke hadde en tilstrekkelig viril og omstillingsdyktig elite da de økonomiske utfordringene kom fra USA og Tyskland i denne perioden

Etter Spinning Jenny gikk den teknologiske utviklinga svært fort; Først på 1800 tallet fikk vi fabrikker; Kjernen i den første fasen av den industrielle revolusjon var mekaniseringen av bomullsindustrien i Storbritannia. I Storbritannia var det stor etterspørsel etter kull. Folk brukt det til oppvarming. Behov for å pumpe vann opp av gruvene Detsom gjorde den industrielle revolusjonen til en revolusjon, var at man fikk en helt annen måte å produsere ting på. Istedenfor at man lagde sine egne klær, sin egen mat, sine egne sko, og så byttet litt av overskuddet mot ting man ikke klarte å produsere selv, ble samfunnet ekstremt spesialisert

Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet Den økonomiske liberalismen og den industrielle revolusjon skapte uro. Mange plasser gikk befolkningen til angrep på maskinene. De mente at maskinene utgjorde farlig konkurranse mot vanlige arbeidere. I 1812 vedtok parlamentet en radikal lov. Den sa at maskinstormere kunne straffes til døden og noen av lederne ble henrettet. Hva var New Poor La Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Vår tids industrielle revolusjon. Statkraft Data Center Sites arbeider for å tiltrekke seg den de største aktørene i denne bransjen til Norge. I våre naboland har en sett at når først et stort merkevarenavn etablerer seg kommer gjerne en rekke aktører i etterkant Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet

Den industrielle revolusjon - Mæla ungdomsskol

Den industrielle revolusjon. Skrevet den 14. juli 2020. Den industrielle revolusjon Lærerveiledning Om omvisningen Målgruppe: 8.-10.Trinn Fagområde: Samfunnsfag Antall: Maks. 30 eleverVarighet: 55 minutter På 1800-tallet skjedde. Framgangsmåte 1 Del inn klassen i firergrupper. 2 Del ut argumentasjonsduken, og be elevene for- berede fremlegging av argumentene som står i deres hjørne av duken. 3 Elevene skal så gjennomføre en samtale der alle skal presentere sine argumenter med overbevisning for resten av gruppen dialogduker_kap8_b Den franske revolusjon dialogduker_kap8_c Den amerikanske revolusjon dialogduker_kap8_d Den industrielle revolusjon dialogduker_kap9 Nasjonsbygging og vekst dialogduker_kap9_b 1884-1905 dialogduker_kap10 Imperialismen dialogduker_kap11 Første verdenskrig dialogduker_kap12 Den russiske revolusjon dialogduker_kap14 Andre.

KVALITETEN TIL INDERNE. Forklar i korte trekk hva den industrielle revolusjon innebar. Den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og i første omgang drevet som «Spinning Jenny», men ble forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri På 1800-tallet skjedde store teknologiske og samfunnsmessige endringer i Norge og i mange andre deler av verden, i det som blir kalt den industrielle revolusjon. Vi besøker muséets industriutstilling, og snakker sammen om utviklingen av industri, økonomi, demografi, samferdsel og kommunikasjon i Norge og Storbritannia i perioden DET SOM BEVEGER VERDEN: Forsøk på å trekke lange linjer i verdenshistorien må plassere den industrielle revolusjon i sentrum, og det er hva jeg gjør i «Verdenshistorie», skriver Terje Tvedt. Bildet viser en «Spinning Jenny», en spinne­maskin fra England. ILLUSTRASJON: Radering av W. Lowry (1811), Wikimedi Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR? Forskjellig fra første IR? 1IR overgang til industrisamfunn 2IR: 'ny fase' i industrialisering Hvordan nærme oss spørsmålet? Hvordan er dette fenomenet blitt behandlet i økonomisk historie 'smal' tilnærming 'bred tilnærming' 1IR.

- Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016 Industriell revolusjon i Oslo: kapitalismens kraft og arbeidslivets utfordringer. I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Se mer Sett av 4. oktober - årets Bjerknesdag tar deg med til framtiden, står vi foran den tredje industrielle revolusjon? Økonomen Jeremy Rifkin mener så, vi tar diskusjonen Rettighetshaver: Leverandør Senter for nye medier, Høgskolen i BergenPubliseringsdato: 19.11.2017. CC CC-BY-SA-4. Sammenligning av andre og første industrielle revolusjon Kilder: Oppgav

 • Modic klinikken.
 • Monsterbedriften engelsk.
 • Oslo grand prix 2018 fitness.
 • Google presentasjon.
 • Db oddstips.
 • Hund trondheim.
 • Hvordan virker instagram.
 • Hjemmetjenesten nord levanger.
 • Dan smith.
 • Os kommune hedmark.
 • Andi scheiter wohin.
 • Wat is je bikinilijn.
 • Krenke kryssord.
 • Hvor lang garanti på playstation 4.
 • Bestikkinnlegg ikea.
 • Jungceylon.
 • Kledning dobbelfals med staff.
 • Marie skuland dødsannonse.
 • Trene hver dag program.
 • Laserzone essen kindergeburtstag.
 • Nervøs om morgenen.
 • Vat nummer norge.
 • Möblierte wohnung greifswald.
 • Oppkjøring klasse b tips.
 • Most lions in the world.
 • Vhs wertingen.
 • Serge gainsbourg.
 • American civil war sides.
 • Mark forster larissa kerner.
 • Tanzcafe bad neustadt.
 • Amesto kværnerbyen.
 • Støl etter massasje.
 • Kenwood major kjøttkvern.
 • Hvordan beskytte seg mot stråling.
 • Sterilisere vann baby.
 • Lyren.
 • The immortal life of henrietta lacks.
 • Nexus kapittel 3.
 • Weibliche gondoliere venedig.
 • Tournament planner online.
 • Iskemi nhi.